brstein
Jesus sa til Peter (latin: petrus, stein): «På din klippe vil jeg bygge min kirke». Kirken ble grunnlagt på stein. Det var ikke nødvendigvis meningen at den skulle bygges av stein, at den skulle bygges som tykke, høye murer som setter skille mellom ute og inne. ”Kirke” er ikke en […]

Brosteinskirken