liturgi


Gudstjenesten er kirkas hjerteslag. Her møtes vi til ord, sakramenter og fellesskap og sendes ut i verden. I liturgien møtes ord og musikk, symboler og handlinger.
Her er noen liturgier jeg har vært med på å utvikle, noen salmer og tekster om liturgi og ritualer.

liturgier
Korsvandringshefte. I mange av landets byer arrangerer Kirkens Bymisjon felleskirkelig korsvandringpå Langfredag. Her er korvandringsheftet for påsken 2016 i Oslo.
Hverdagsmesse i påsketiden (pdf). Hver onsdag feires hverdagsmesse i Tøyenkirken. Her er liturgien for påsketiden, som vi feirer helt frem til pinse.
Gategudstjeneste (pdf). Gjennom hele sommeren, hver eneste søndag,  feirer Kirkens Bymisjon gategudstjeneste på Oslo S. Les mer om messa her. oversettelse. Besifrede noter til de liturgiske leddene kan du laste ned her: kyrie, nattverdssalme og Fred over byen.

Jazzmesse for menighet og New Orleansband. Denne messen skrev jeg opprinnelig til Oslo Domkirkes 300-årsjubileum og ble fremført med menigheten der og Caledoniajazzband. Vi spiller den stadig, her i en variant fra Holmlia kirke.

Folkemusikkmesse for menighet og spelemannslag (pdf). Skrevet til Chateau Neuf Spelemannslag og Østenstad menighet. NRK P1 sendte uroppførelsen av denne messen søndag 17. februar 2002.

salmer
Bortom tid og rom og tanke (pdf). Skrevet til Norges Kristelige Studentforbunds 100årsjubileum.
Med redde tankar (pdf). Skrevet i tiden etter 22. juli 2011. En salme til trøst og oppmuntring.
Nattverdssalme (pdf). Laget for Kirkens Bymisjons gategudstjenester. i Oslo.
Alle tekstene er skrevet av Heidi Strand Harboe.

tekster om liturgi
En by fylt av blomster (pdf). Artikkel i Kirke og Kultur (nr 1/2012) om spontanritualisering etter 22. juli 2011.
Liturgiens pust Liturgiens rytme: utpust og innpust, en bevegelse utover og en bevegelse innover. Artikkel fra Nytt Norsk Kirkeblad nr 8/1997
Liturgi – en glemt lek?  Det er mye gravalvor i liturgisk tenkning. Her er en artikkel om liturgiens ludium. Artikkel i Nytt Norsk Kirkeblad nr 2/1997

Hymnologi. (under konstruksjon) fem artikler om hymnologi, basert på forelesninger ved Det praktisk-teologiske seminar (UiO).