Møte ved brønnen


Tekstmeditasjon over Johannes 4, 5-26


I was ready for love I was ready for the money
Ready for the blood and ready for the honey
Ready for the winnin’ ready for the bell
Lookin’ for the water from a deeper well

Et møte. En kvinne og en mann. Luften er ladet.
Han begynner. ”La meg få drikke”. Hun blir forundret over at han spør.
De har aldri møtt hverandre før, men har en følelse av å kjenne hverandre likevel. Han ser tvers i gjennom henne. ”Du har hatt fem menn”, sier han. Hun ser tvers i gjennom ham. ”Jeg ser at du er profet”, sier hun.
To mennesker. De er begge tørste.
De har begge behov for å bli sett.

I found some love and I found some money
Found that blood will drip from the honey
Found I had a thirst that i could not quell
Lookin’ for the water from a deeper well

Hvem er Jesus?
Fortellingen brukes i åpenbaringstiden, tiden der vi skal få vite mer om Jesus. Hvem er han? Åpenbaringstidens tekster gir forskjellige svar, dels kosmiske, dels liturgiske. Men kanskje er dette en tid der vi ser nærmere på våre egne jesusbilder og de bildene vi møter omkring oss. For i stadig større grad møter vi Jesusbilder som er forskjellige fra de tradisjonelle jesusbildene, der Jesus går rundt som en mildt from mann med et skjeggete lyst ansikt og blikket vendt fromt oppover mot himmelen. Er Jesus hvit? Er han européer, er han dannet, borgerlig, veloppdragen? Er han kristen? På hvilken side står han?

Vi møter nye og utfordrende Jesusbilder fra høyst ulike hold, fra nyreligiøse bevegelser, fra feministiske tenkere, fra nytestamentlig forskning, fra kontekstuell teologi, i ”kunsten”, i islam. Vi møter ham som afrikaner, som opprører, som vismann, som profet, som undertrykker, som frigjører, som frelser, som narr.
De som sitter i benkene har ikke samme bilde av Jesus i hodet, derfor er det viktig at vi er i dialog med ulike jesusbilder, viser at Jesus kan anta nye skikkelser. Det er jo også en glimrende anledning for prester til å bruke sine fagkunnskaper og til å orientere seg videre. Andre søndag etter Kristi åpenbaringsdag møter vi Jesus gjennom en kvinnes øyne. Hvem er han?

Hvem er hun?
Hun har ikke noe navn. Bare et sted, bare en etnisk tilhørighet. Og en oppgave. Hun er en samaritansk kvinne som skal hente vann.
Fortelleren har glemt hva hun heter, og synes ikke det er noe interessant, det er Jesus som er helten, den som gir. For fortelleren er kvinnen bare et eksempel, en hvilken som helst samaritansk kvinne, en hvilken som helst kvinne som Jesus kan hjelpe. Maktforholdet mellom de to menneskene ved brønnen er skjevt. Fortelleren gjør oss oppmerksomme på det, kvinnen gjør oss oppmerksomme på det. Selv disiplene gjør oss oppmerksomme på det (v27). Jesus burde ikke ha noe med denne kvinnen å gjøre.

Jesus ser ikke ut til å bry seg. Han er tørst og spør om vann. Alle andre har satt kvinnen i en bås, en bås som innhegner henne, gjør det umulig å se hvem hun er. Jesus ser henne. Nye biografiske detaljer kommer frem. Hun har hatt fem menn, og den hun har nå er ikke hennes mann. Biografiske opplysninger som påny kan sette henne i bås. En løs kvinne. Eller simpelthen en indikasjon på levd liv, uro, smerte, lengsel.

Skal vi forstå hvem Jesus er, må vi spørre hvem den samaritanske kvinnen er. Det er i møtet med enkeltmennesker Jesus åpenbarer seg. Jesus formes av de menneskene han møter. Det står lite om kvinnen, men nok til at vi kan dikte videre på henne, nok til å dikte oss selv i henne.

Well, I did it for kicks and I did it for faith

I did it for lust and I did it for hate
I did it for need and I did it for love
Addiction stayed on tight like a glove

Well…lookin’ for the water from a deeper well
Well…lookin’ for the water from a deeper well

Brønnen
Evangelisten er ganske nøye med detaljer. Jesus og kvinnen møtes ikke ved en hvilken som helst brønn, men ved Jakobs brønn. Det vekker nysgjerrighet, men kildene er gjerrige på opplysninger. Det står ingenting om Jakobs brønn i GT. Kommentarbøker nøyer seg med å gjøre rede for hvilken brønn det kan være og forteller om evangelistens gode geografikunnskaper. En kommentar forteller at vannet i brønnen er kaldt og klart. Den teologiske geografien er skjult.

Jesus slukker tørsten, og forteller om en annen brønn, en annen kilde, med enda bedre vann, levende vann. Da blir kvinnen tørst. Hun vil drikke av dette vannet.
Det vannet som Jesus vil gi blir til en kilde som veller frem i hvert enkelt menneske. I denne kilden oppheves geografi og etnisitet. Vi skal ikke lenger tilbe fra hellige fjell eller hellige byer, men i ånd og sannhet. Jesus er vannmannen. Ingen skal lenger sloss om hellige steder. Alle bærer gudsriket med seg.

Well…lookin’ for the water from a deeper well
Well…lookin’ for the water from a deeper well

Sitater hentet fra sangen” Deeper Well” av Emmylou Harris og Daniel Lanois (fra Emmylou Harris Wrecking Ball)

Opprinnelig trykket i Nytt Norsk Kirkeblad ©carl petter opsahl