Nye kirkesider!


Mine hjemmesider, Carl Petters blå sider, legges om og får nytt utseende og nye funksjoner.
Nå er kirkesidene klare. Liturgi og koblingen mellom musikk og teologi har i lang tid vært blant mine hovedinteresser, noe disse sidene bærer preg av. Her er liturgier og tekster om liturgi, teologi og musikk. Og så er det mye musikk! Musikk er mitt første språk, også som teolog og prest. Velkommen til mine flunkende nye hjemmesider, og alltid velkommen tilbake!