påsketid


ChristTheSaviorVi er nå i påsketiden. Påsketiden varer fra påskenatt 3. april til søndag før pinse (17. mai). Liturgisk farve: Hvit

Påsketid er oppstandelsestid.
Døden er blitt til liv. Etter den lange vinterdvalen våkner naturen.
Solen, fuglesangen, knoppene og spirene,
– hele skapelsen vitner om oppstandelsen.

Spesielle dager
Påsken varer helt til pinse. I mellom er det både 1. mai, Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.